Cách sử dụng VietPOS

Chỉ mất 30 giây đăng ký tài khoản, bạn đã sở hữu giải pháp quản lý chuổi cửa hàng trực tuyến.

Bước 1 Thiết lập chung

Thiết lập người sử dụng là việc bạn định ra mô hình những người sử dụng hệ thống là ai, họ đóng vài trò gì trong hệ thống, họ được quyền thao tác dữ liệu ở chi nhánh nào với những quyền cụ thể là gì. Ở mô hình hoạt động một nhân viên một chi nhánh người sử dụng login bằng một tài khoản và thao tác tất các các thao tác bán hàng và quản trị website trên cung tài khoản này.

Bước 2 Nhâp mới hàng hóa

Để vân hành hệ thống bán hàng bạn cần nhập dữ liệu đầu vào bạn kinh doanh những nhóm ngành gì, gồm những loại hàng hóa nào. VIETPOS phân hàng hóa làm 03 lại: Hàng hóa thông thường, hàng hóa dịch vụ (không có giá vốn), hàng hóa đóng gói (được ghép từ nhiều loại hàng hóa khác và không quản lý số lượng tồn). >>Xem hướng dẫn chi tiết.

Bước 3 Nhập mới khách hàng

VietPOS giúp bạn quản lý khách và chăm sóc khách hàng theo cơ chế linh hoạt, bạn có thể tạo ra các nhóm khách hàng tùy ý và áp dụng chính sách giá bán được chiết khấu linh hoạt theo từng nhóm khách hàng. Thiết kế thông minh của VietPOS cho phép bạn có thể theo dõi ngay lập tức tình trạng công nợ (nếu có), lịch sử mua hàng của từng khách hàng. >>Xem hướng dẫn chi tiết.

Bước 4 Bán hàng

Mỗi khi có khách hàng mua hàng nhân viên có quyền bán hàng sẽ login vào hệ thống chọn mặt hàng, chọn khách hàng để tạo hóa đơn bán hàng cho khách. VietPOS cung cấp hai chế độ bán hàng là bán hàng nhanh (chọn hàng hóa theo hình ảnh thích hợp với những đơn vị có ít mặt hàng) và bán hàng thường. VIETPOS không có khái niệm bán hàng công nợ, nếu khách hàng mua nợ nhân viên bán hàng sẽ nhập số tiền thực tế thanh toán là 0 đồng. >>Xem hướng dẫn chi tiết.

Bước 5 Xem báo cáo hoạt động

Các chức năng báo cáo của VIETPOS cho phép khách hàng theo dõi đầy đủ các thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh cũng như tồn kho, công nợ. Doanh số bán hàng của từng nhân viên, từng chi nhánh , từng mặt hàng một cách tổng quan hay chi tiết. Báo cáo có thể hiển thị dưới dạng biểu đồ để so sánh hoặc chi tiết để in chứng từ.

Miền Bắc

Hỗ trợchăm sóc khách hàng: 099.66.98666

Miền Nam

Hỗ trợchăm sóc khách hàng: 09.76.2186.86